Disclaimer Wierookkopen.nl

Wierookkopen.nl (Kamer van Koophandel: 84455144), verleent u hierbij toegang tot www.wierookkopen.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen. 

Wierookkopen.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Wierookkopen.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Wierookkopen.nl.


Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Wierookkopen.nl.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Wierookkopen.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wierookkopen.nl.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wierookkopen.nl (behalve materialen van derden), behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Inhoud website

De teksten op de site van Wierookkopen.nl zijn alleen voor informatieve doeleinden en de inhoud ervan mag niet worden beschouwd als professioneel advies. Hoewel er alles aan is gedaan om de nauwkeurigheid ervan te garanderen, is het geen vervanging voor de aandacht van een toegewijde professional.

 

Genezing en andere eigenschappen die worden gegeven zijn alleen voor informatieve doeleinden en mogen niet worden gebruikt ter vervanging van medisch advies of behandeling.


Wierookkopen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of letsel geleden als gevolg van handelingen en/of beslissingen op basis van informatie die op de site te vinden is. Stel zelf geen diagnose van een aandoening met betrekking tot uw eigen gezondheid of die van een ander. Vraag altijd professioneel advies of maak een afspraak.

 

Reviews via WebwinkelKeur

We vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven over onze producten en service. Onze beoordelingen worden daarom, onpartijdig, beheerd door WebwinkelKeur. Webwinkelkeur heeft maatregelen getroffen om de echtheid van reviews te garanderen. Welke maatregelen dit zijn lees je hier.

Onze klanten worden niet beloond voor het schrijven van reviews. Er worden geen kortingen of andere cadeautjes gegeven.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.